Logowanie do dziennika

Kliknij ikonkę, aby zalogować się do dziennika

Instrukcja dziennika elektronicznego

I. Logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET po raz pierwszy.
Dla wszystkich osób korzystających z programu

Pierwsze logowanie do systemu wymaga utworzenia hasła użytkownika i będzie to możliwe, jeśli wcześniej przesłano e-mail na adres ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ).

 1. Uruchamiamy przeglądarkę stron internetowych.
 2. Wchodzimy na stronę, której adres jest następujący: https://uonet.vulcan.net.pl/000292

  Rysunek 1. Strona umożliwiająca zalogowanie się do systenu Uczniowie Optivum NET
 3. W polu E-mail wpisujemy swój adres.
 4. Nie wpisujemy hasła lecz klikamy odsyłacz Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wygenerowana przez system.
 5. Odbieramy wiadomość i zapoznajemy się z jej treścią. Klikamy odsyłacz (ten zakreślony na czerwono na rysunku poniżej) do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła.

  Rysunek 2. Wiadomość wygenerowana przez system.

 6. Wprowadzamy hasło dwukrotnie i klikamy Ustaw hasło. Hasło powinno składać się z co najmniej 5 znaków, wśród których przynajmniej jeden jest wielką literą, cyfrą i znakiem niealfanumerycznym (np. @)
  Czynności od punktu 1 do 6 powtarzamy, jeśli chcemy zmienić hasło.
 7. Na stronie z komunikatem, że hasło zostało zmienione, wybieramy odsyłacz Powrót na stronę główną.
 8. Logujemy się wpisując swój e-mail i hasło. Klikamy przycisk Logowanie.
  Logowanie do systemu po raz kolejny wymaga podania adresu e-mail użytkownika oraz utworzonego podczas pierwszego logowania (lub zmienionego) hasła.

Dla nauczycieli uprawnionych do korzystania z programów: Moduł lekcyjny, Moduł analiz, Sekretariat Optivum, Dziennik Lekcyjny Optivum, Świadectwa Optivum


Rysunek 3. Strona główna systemu Uczniowie Optivum NET.


System składa się z 6 modułów.
Uprawnienia do ich uruchamiania zależą od roli, jaką spełnia użytkownik systemu. II. Instalacja na komputerze elementów niezbędnych do pracy.Do pracy w systemie Uczniowie Optivum NET niezbędne jest zainstalowanie pewnych komponentów systemu. Instalacja komponentów wymaga uprawnień administratora systemu Windows.

 1. Na stronie gównej witryny systemu Uczniowie Optivum NET, klikamy przycisk Sprawdzenie /instalacja. Rozpocznie się operacja pobrania programu diagnostycznego i ewentualnej instalacji brakujących komponentów.
 2. Aby zainstalować komponenty na komputerze, klikamy przycisk Install, a następnie Uruchom w wyświetlanych oknach dialogowych. Po poprawnym zainstalowaniu komponentów pojawi się okno z odpowiednim komunikatem, klikamy przycisk Zakończ.


Rysunek 4. Okienko komunikatu o pomyślnym zainstalowaniu komponentów.III. Uruchamianie modułów systemu.

 1. Klikamy przycisk odpowiedniego dla naszej roli programu w systemie .

 2. Rozpoczyna się pobieranie pliku aplikacji.

  Rysunek 5. Pobieranie pliku aplikacji.

   

 3. Klikamy przycisk Uruchom wskazanego modułu

  Rysunek 6. Okno uruchomienia aplikacji.
 4. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie aplikacja otwiera się do pracy.

 5. Punkty 2 i 3 jest wykonywany tylko przy pierwszym uruchomieniu lub po aktualizacji systemu przez firmę Vulcan.

 6. Do pierwszego uruchomienia „Modułu lekcyjnego” jest wymagana instalacja programu „Silverlight” (dostępny na stronie).